6 logopedických setkání - Logohrátky

04.04.2014 10:40

V půlce dubna otvíráme kroužek Logohrátky pro děti od 4/5 do 7 let. Celkem se bude jednat o 6 setkání, kde si předškoláci můžou natrénovat správnou výslovnost a sluchové rozeznávání hlásek ještě před nástupem do školy, což je velmi důležité pro práci v 1. třídě.

Cílem kroužku je celkové zlepšování řečového projevu a výslovnosti dětí, takže vítány jsou i děti mladší nebo starší. Hravou a zábavnou formou budeme překonávat řečové obtíže, rozvíjet komunikační dovednosti a také celou osobnost.

Kroužek se otevře při minimálním počtu 4 dětí a v případě zájmu bude pokračovat i v příštím školním roce (od září 2014).

Přihlášení je nutné PŘEDEM, do 11. 4. Přihlášky posílejte na mail rolnicka-cernovice@email.cz

 

Termín Logohrátek 15. 4. - 20. 5. 2014, každé úterý 16.00 - 17.00 v Rolničce

Kurzovné 480 Kč/6 lekcí pro nečleny, 430 Kč/6 lekcí pro členy spolku Rolnička Černovice, možnost jednotlivého vstupu: 90 Kč/hod