Tančení s Kvakem 2015/2017

Pro (pra)rodiče s dětmi od 1,5 do 3,5 let

 

Kdy: v pátek 10:30 – 11:15

 

Kde: Taneční sál ZUŠ Charbulova 84

 

Kurzovné: 1200 Kč/kurz pro (14 lekcí a vystoupeníčko)

 

Trvání kurzu:

1.pololetí začíná 23. 9. 2015 - 22.1. 2016 

 

Lektorka: Mgr. Dagmar Nejedlá, taneční pedagog ZUŠ Charbulova 84, tel. 776 713 667

 

Náplň kurzu:

Děti se učí přirozeně, za pomoci „dospěláka“, vnímat a prožívat rytmus, hudbu, pohyb ve spojení se slovem a zpěvem. Ve výuce používáme nejrůznější rytmické nástroje a další pomůcky. Jednotlivé hodiny na sebe metodicky navazují. Na závěr kurzu připravujeme společně „Vystoupeníčko“ pro rodiče a kamarády.

 

Způsob platby:

Předem na účet č. 2300233366/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku,

nebo na 1. hodině

 

S sebou:

Pohodlné oblečení

 

A takhle vypadá společné houpání Kvaka na závěr.