Veselé povídání

Vaše děti se mohou těšit na zábavné procvičování artikulačních schopností s "pusinkovou rozcvičkou", hraní si např. na zvířátka nebo na dopravní prostředek a simulování různých zvuků kolem nás, zpívání pěkných dětských písniček. Naučíme se i správnému dýchaní, postoji těla při projevu a pravidlům hygieny hlasu. Zaměříme se na sluchové vnímání a rozlišování jednotlivých hlásek ve slovech a uvědomění si použití správného tvaru ve slově a jejich významu a důležitosti pro správnou formulaci slov a vět v řeči. Naučíme se nové básničky s rytmizováním při pohybovém doprovodu a mnohé další.
 
Nově se budeme věnovat rozšiřování sluchové i zrakové paměti, logickému uvažování, problematice nastíněné na situačních modelech chování, prohlubování fantazie a představivosti při dramatických hrách a rozvíjení osobnostního samostatného orálního projevu.
 
Těším se na setkání s Vámi i s Vašimi dítky.
 
 
Mgr. Petra Adamíková
 

 

Kdy

1x za 14 dní v pondělí 17:00 - 18:00

 

1. pololetí

9.1. a 23.1.

2. pololetí
6.2., 20.2.
6.3., 20.3.
3.4., 17.4.
15.5., 29.5.

 

 

Kde

Sociální dům na Charbulově 86

 

Kurzovné

800 Kč/permanentka 10 lekcí, 100 Kč/jednotlivý vstup

 

Trvání kurzu

září až květen, první setkání v pondělí 3. října

 

Lektorka

Petra Adamíková, tel. 604 459 771