Harmonogram činností

Program v dopolední miniškolce je rozdělený na měsíční témata, která na sebe harmonicky navazují. Současně je program zamýšlen tak, aby v co největší míře podporoval všestranný rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby. Vše je prováděno hravou formou, nenuceně a s úmyslem dětem ukázat vhodné podněty, které pak mohou sami rozvinout. Pokud se některé z dětí do programu nechce z nějakého důvodu zapojit, v žádném případě je nenutíme.

 

Rozvržení dopoledne 8:00 – 12:00

8:00 - 9:00

příchod dětí, volná hra (kostky, leporela, puzzle, skládačky, autíčka, volná kresba, četba)

 

9:00 - 9:15

přivítání se (pěkně se pozdravíme, přivítáme nové kamarády, přivítáme se se sluníčkem, protáhneme se a na závěr si povíme, co nás dneska čeká a nemine, také se nezapomene zeptat, jak by kdo dnes chtěl čas ve školičce strávit či zda nám nechce někdo něco povědět)

 

9:15 – 10:00

hry (dle tématu, pohybové, doplněné říkankami a básničkami, hrajeme na hudební nástroje, zpíváme, hrajeme si na tanečníky, na malíře, na stavitele, na restauraci, na kouzelný autobus a také řádně cvičíme)

 

10:00 – 10:20

hygiena a svačinka s příběhem nebo pohádkou

 

10:20 – 11:30

hry či kreativní tvoření, jdeme si hrát ven (s návazností na téma měsíce)

 

11:30 – 11:45

hygiena a piknik s pohádkou

 

11:45 – 11:55

volná hra, rozloučení se (povíme si, co se nám dnes vydařilo, pochválíme všechny a popřejeme si pěkný zbytek dne)

 

11:55 - 12:00

jdeme domů

 

Pozn.

Pokud to jen trochu jde, snažíme se s dětmi trávit co nejvíce času na čerstvém vzduchu v přilehlém parčíku (hřišti), kde je pro děti k dispozici pískoviště, domeček a velká trampolína, která se těší u dětí velké oblibě.

 

 

platné znění od 3.1.2013