Přihláška

Přihláška ke stažení a vytisknutí ZDE.

 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA POBYT MAMINEK A BABIČEK S DĚTMI 

POHÁDKA JAKO CESTA POZNÁNÍ

v termínu od 7. – 12. srpna 2016

Dospělý/zákonný zástupce (dále jen odběratel)

Jméno a příjmení: 

Kontaktní adresa                          

Ulice a č. p.:

Obec:                                          

PSČ:

Email:                                       

Mobil:                         

Přihlašované osoby:

Dospělí

1.

2.                                 

Děti

1.

2.

3.

Věk

Členové rolničky ano/ne

                                                                                                                                                                                        "Mám zájem o zasílání e-mailů s programovou nabídkou RC Rolnička:   ANO/NE". 

Odběratel se v termínu od 7. – 12. srpna 2016 závazně přihlašuje na pobyt „POHÁDKA JAKO CESTA POZNÁNÍ“ v ONENESS CENTRUM RUSAVA, který organizuje Rodinné centrum Rolnička (dále jen dodavatel).

CENA ZAHRNUJE: ubytování na pokojích s možností přistýlky (pokoje s umyvadly, sociální zařízení na chodbách), lůžkoviny, stravu 3x denně, třídenní program pro děti i dospělé dle nabídky.

DOPRAVA: vlastní

PŘIHLÁŠKA, ZÁLOHY:

K potvrzení rezervace dojde, uhradí-li odběratel zálohu ve výši 2 000 Kč do 30. června 2016 na účet dodavatele č. 2200556651/2010. Do textu prosím uvádějte jméno a příjmení dospělého/zákonného zástupce.  

Doplatek prosíme uhradit do 31. července 2016.

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY:

Podmínky jsou stanoveny s ohledem na tuto skutečnost a charakter. Většinou se storno poplatky v případě pobytů ve vzdělávacím centru Oneness řeší individuální dohodou ke spokojenosti všech účastníků. Programy a pobyty jsou ale připravovány dlouho dopředu a vyžadují nutný čas na organizaci a zajištění. Storno provozu centra:

   - při zrušení pobytu v době od 60 do 41 dnů: 20% z předem stanovené ceny
   - při zrušení pobytu v době od 40 do 31 dnů: 35% z předem stanovené ceny
   - při zrušení pobytu v době od 30 dnů do 14 dnů: 50% předem stanovené ceny
   - při zrušení pobytu v době od 13 dnů do 4 dnů: 80% předem stanovené ceny
   - při zrušení pobytu 3 dnů a méně nebo během pobytu: 100% předem stanovené ceny

V případě, kdy objednaný pobyt stornujete a najdete za sebe plnohodnotnou náhradu, se žádné poplatky samozřejmě neúčtují.

Případná storna pobytů dětí a rodin s dětmi jsou vždy posuzována individuálně, dle jednotlivých případů. Při ukončení pobytu z důvodu závažného onemocnění je nutné předložit potvrzení lékaře a o případném odjezdu nás informovat. Můžete také pro tyto případy využít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že by vznikly náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nízkého počtu přihlášených účastníků. Přihlášeným odběratelům budou v tomto případě již zaplacené částky za pobyt vráceny.

Podrobné informace poskytneme na email: rolnicka-cernovice@email.cz nebo tel: 777 082 679

Svým podpisem stvrzuji platnost údajů v přihlášce, souhlasím s konečnou cenou za pobyt, s podmínkami účasti na pobytu a stornovacími podmínkami.

 

V ………….……….dne…………….

                                                                               ………………………………………………………………….

                                                                                                          podpis odběratele

                                         

                                                                             

                                                                                  CENÍK

Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a program.

Plná penze zajištěna vegetariánská. Vaří vždy z čerstvých potravin, podle aktuálních možností v biokvalitě. Je dostupná pramenitá voda kojenecké kvality.

PŘÍJEZD: 7. srpna odpoledne, začínáme večeří

ODJEZD: 12. srpna odjezd po obědě


0–3 roky (bez nároku na stravu a lůžko): zdarma                        ČLENOVÉ ROLNIČKY                     NEČLENOVÉ

1 dospělý + 1 dítě ve věku do 3 let                                                        5 475 Kč                                 6 075 Kč

1 dospělý + 1 dítě ve věku od 3 let                                                        7 775 Kč                                 8 375

1 dospělý + 2 děti ve věku od 3 let                                                       10 075 Kč                               10 675 Kč

1 dospělý + 3 děti ve věku od 3 let                                                       12 375 Kč                               12 975 Kč

2 dospělí + 1 dítě ve věku od 3 let                                                        11 050 Kč                               11 650 Kč

2 dospělí + 2 děti ve věku od 3 let                                                        13 350 Kč                               13 950 Kč

2 dospělí + 3 děti ve věku od 3 let                                                        15 650 Kč                               16 250 Kč

 

 

V případě zájmu je možné předem objednat stravu pro nejmenší děti za 190 Kč/den.